Het Flevoziekenhuis heeft het jaar 2015 kunnen afronden met een bescheiden financieel resultaat van 2.5 miljoen euro. Dat blijkt uit het pdf directieverslag en de jaarrekening (2.02 MB) over 2015 die gepubliceerd zijn op de website. In het directieverslag worden onder meer de eerste resultaten beschreven van de doelstellingen die in het strategisch meerjarenbeleid 2015-2019 vastgesteld zijn; dit beleid bepaalt sinds medio 2015 onze koers. Het Flevoziekenhuis heeft ook in 2015 hoogwaardige zorg kunnen bieden. Dat blijkt onder andere uit de diverse keurmerken en accreditaties die we hebben ontvangen.

flevoziekenhuis voorgevel


Pin It