De vakgroepen Dermatologie, Interne geneeskunde en KNO van het Flevoziekenhuis zijn als winnaars uitgeroepen tijdens de uitreiking van de 'Beste Coschapverkiezing' van de CoRaad AMC-UvA. AMC-studenten in opleiding tot basisarts die hun coschappen in de regionale ziekenhuizen volgen, bepalen wie in de prijzen vallen. De winnaars werden bekendgemaakt tijdens de Medische Carrièredag op 21 juni in het AMC.

beste coschap 2016

Interne geneeskunde wordt geprezen om de goede organisatie van het onderwijs, KNO en Dermatologie om de mogelijkheid om veel patiënten te zien. Voor alle drie roemen de coassistenten de laagdrempeligheid van de opleiders en het écht deel uitmaken van het team. Neurologie en Annet Slagt (‘Beste Onderwijsondersteuner’) werden eervol tweede in hun categorie. De coassistenten prijzen Annet om haar organisatie rond het coschap en de opvang van coassistenten: “Annet regelt alles, ze is onze steun en toeverlaat.”
Pin It