Vanaf dinsdag 5 juli verstuurt het Flevoziekenhuis sms’jes aan patiënten om ze te herinneren aan hun afspraak in het ziekenhuis. Deze sms wordt 72 uur van tevoren gestuurd. Daarnaast krijgen patiënten bij alle gemaakte, gewijzigde en geannuleerde afspraken direct een e-mail toegestuurd, ter bevestiging van de afspraak.

sms mail
Service

Belangrijkste doel van het versturen van de sms’jes en e-mails is het verbeteren van de service aan patiënten. Door hen te herinneren aan hun afspraak is de kans kleiner dat zij de afspraak vergeten. Ook biedt het patiënten gelegenheid zich beter voor te bereiden op de afspraak, bijvoorbeeld door tijdig vervoer te regelen of vooraf de ogen te druppelen. En als de afspraak onverhoopt toch niet uitkomt, kan de patiënt zich nog tijdig afmelden. Een andere patiënt kan dan nog in zijn of haar plaats terecht op het spreekuur van de polikliniek.

Efficiënt

Voor het Flevoziekenhuis is het van belang om het zogeheten no-show percentage, het aantal patiënten dat niet komt opdagen bij een afspraak, omlaag te brengen. Dat verbetert de efficiëntie in tijd en inzet van middelen en medewerkers. De spreekuren worden beter gevuld en verlopen soepeler.

Operatie

Het Flevoziekenhuis gaat tegelijkertijd ook sms’jes versturen naar patiënten die opgenomen worden voor een operatie. Zij krijgen op de avond voor hun operatie een sms met daarin de tijd waarop ze zich op de operatiedag moeten melden bij mijnInfopunt. Indien nodig wordt een patiënt er ook aan herinnerd vanaf welk tijdstip hij of zij nuchter moet blijven. In die sms staat tevens een link naar het nuchterbeleid van het Flevoziekenhuis.
Pin It