Het Flevoziekenhuis en het AMC voldoen voor het zesde achtereenvolgende jaar aan de criteria van de Monitor Borstkankerzorg en krijgen hiervoor een Roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Door de intensieve samenwerking tussen beide ziekenhuizen krijgen patiënten optimale borstkankerzorg (mammacare). Ook bieden het Flevoziekenhuis en het AMC volgens zorgverzekeraar CZ de ‘Beste zorg’ bij borstkanker volgens de normen die CZ hanteert voor haar selectieve inkoopbeleid 2017.

roze lintje bvn

Suzan van der Meij, één van de chirurgen in het mammacare team: “Het afgelopen jaar hebben we onze patiënten steeds beter betrokken bij de keuzes voor of tijdens de behandeling. Voor patiënten die graag meebeslissen, bieden wij binnenkort een speciale ‘Keuzehulp’. Ook bieden wij hen de mogelijkheid om via een yoga stressreductie-programma vermoeidheid tijdens en na de behandeling te verminderen. Wij geven hen hiermee extra mogelijkheden om hun ziekte zo optimaal mogelijk te bestrijden en weer grip op hun leven te krijgen. Het sterkt ons om te zien dat onze zorgactiviteiten wordt gewaardeerd door patiënten en verzekeraars.”

Roze lintje

Dit jaar heeft BVN de criteria weer aangescherpt. Om een Roze lintje te krijgen, moet een ziekenhuis voldoen aan vijf verplichte criteria en zeven van de negen overige criteria. De Monitor Borstkankerzorg biedt (mogelijke) patiënten inzicht in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN omtrent patiëntgerichte borstkankerzorg.

‘Beste zorg’ borstkanker

De ‘Beste zorg’ voor borstkanker betekent dat de wachttijd tussen diagnose en de eerste operatie bij minimaal 80% van de patiënten vijf weken of korter is. Ook behalen het Flevoziekenhuis en het AMC de volumenorm per locatie van 150 of meer nieuwe borstkankerpatiënten per jaar (in 2015). Er wordt aan alle randvoorwaarden voldaan en er zijn maximaal drie verbetersignalen.

CZ heeft voor haar inkoopbeleid in 2017 de prestaties van borstkanker getoetst. Alleen ziekenhuizen die aan de kwaliteitsnormen van CZ voldoen krijgen een contract. Hiermee probeert CZ bij (complexe) medisch specialistische zorg te sturen; door selectief in te kopen zodat de zorg beter wordt en betaalbaar blijft.
Pin It