Het team van Diabetescentrum Almere biedt in samenwerking met de afdeling Diëtetiek en afdeling Verloskunde een extra service aan vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Deze groep zwangeren kan iedere dinsdagmiddag, na doorverwijzing van Preall of polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, in het Flevoziekenhuis terecht voor een groepsbijeenkomst over zwangerschapsdiabetes. Samen met lotgenoten krijgen zij uitleg over de behandeling in combinatie met aangepaste eetpatronen om de zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen en de risico’s van het ongeboren kind zo klein mogelijk te houden. Lees meer

zwanger

Pin It