Leesvoor
Sinds 2004 kunnen patiënten online een afspraak maken in het Flevoziekenhuis. Destijds was het Flevoziekenhuis het eerste ziekenhuis in Nederland waar dit mogelijk was. Nu, twaalf jaar later, is het tijd voor vernieuwing - én uitbreiding - van ons patiëntenportaal. Het nieuwe portaal voor online afspraken is donderdag 31 augustus om 16.30 uur live gegaan. De naam is gelijk gebleven: mijnFlevoziekenhuis.nl.

mijnflevoziekenhuis.nl 2016

Bestaand account overzetten

Dat betekent dat patiënten vanaf dat moment niet meer met hun bestaande account van mijnFlevoziekenhuis.nl online afspraken kunnen maken. Patiënten die regelmatig gebruikmaken van de huidige afsprakenwebsite, zijn per e-mail of brief geïnformeerd over de mogelijkheid om hun account over te zetten naar het nieuwe patiëntenportaal of een nieuw account aan te (laten) maken.

Nieuw account

Patiënten die langer dan 1,5 jaar geen gebruik hebben gemaakt van mijnFlevoziekenhuis.nl of er voor het eerst gebruik van willen maken, kunnen langsgaan bij de speciale balie van mijnFlevoziekenhuis.nl in het Verzekerdenpunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (werkdagen van 9.00 – 17.00 uur). Voor het aanmaken van een account zijn in ieder geval nodig een e-mailadres, mobiel telefoonnummer en identiteitsbewijs.

Inloggen: geen DigiD, maar sms-code

Informatieveiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het Flevoziekenhuis. Het nieuwe portaal maakt bij het inloggen gebruik van een dubbele controle met behulp van een sms-code (tweetraps verificatie). Om in te loggen op mijnFlevoziekenhuis.nl heeft u daarom altijd uw gebruikersnaam, wachtwoord en mobiele telefoon nodig.

Toekomst: inzage in medisch dossier

Het nieuwe patiëntenportaal is technisch voorbereid op het geven van toegang tot het patiëntendossier in het Flevoziekenhuis. In de nabije toekomst zal het ziekenhuis haar patiënten stap voor stap toegang geven tot hun eigen medische gegevens.

Patiënt Contact Centrum

Voor meer informatie en met vragen over mijnFlevoziekenhuis.nl kunt u – met ingang van 1 september a.s. - terecht bij ons Patiënt Contact Centrum. Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 036 – 868 7100 of bij de balie van mijnFlevoziekenhuis.nl in het Verzekerdenpunt in de centrale hal.