Het Flevoziekenhuis stijgt van 43 naar 27 in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100 die op zaterdag 5 november is verschenen. “We zijn blij met deze mooie stap vooruit. Het is een opsteker voor al onze medewerkers die zich iedere dag inzetten om de beste zorg te leveren aan onze patiënten en een stimulans om op deze weg door te gaan. In ons meerjarenbeleid willen we bereiken dat we tenminste stabiel in de top 20 van dit soort onderzoeken staan. Daar zijn we zeer gemotiveerd voor. Dit resultaat laat zien dat er ook nog ruimte is voor verdere verbetering”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

Edo Schubert, portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid van zorg, vult aan: "Met de extra verbeteringen die we de afgelopen maanden hebben ingezet voor het patiëntendossier compleet zowel voor het medische als het verpleegkundige deel, en de early warning score, leggen we de basis om nog meer stappen vooruit te zetten. Daar heb ik alle vertrouwen in."

 

AD
 Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is dit jaar de nummer één van de AD Ziekenhuis Top 100. Het Flevoziekenhuis doet het prima ten opzichte van ziekenhuizen in de regio. 

Het AD heeft de lijst samengesteld uit 38 onderdelen, die grotendeels samenvallen met de prestatie-indicatoren waarover alle ziekenhuizen informatie aanleveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In het onderzoek was er dit jaar veel aandacht voor de zorg van kwetsbare oudere patiënten en de controle op medicijngebruik. Verder is gekeken of ziekenhuizen bij risicovolle operaties voldoende ingrepen uitvoeren.  Het Flevoziekenhuis behaalt een goede tot maximale score bij indicatoren die samenhangen met operaties: er worden ruim voldoende risicovolle operaties gedaan, of hier zijn goede afspraken over gemaakt met het AMC. Er wordt tijdig geopereerd, er doen zich weinig complicaties voor, het aantal wondinfecties is laag. Er komen relatief weinig heroperaties voor. Het percentage patiënten met ernstige pijn na de operatie ligt op 2,73% wat zeer laag is.

Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat is deels al terug te zien in de cijfers, die over 2015 gaan. Verder beschikt het Flevoziekenhuis over alle gevraagde keurmerken (borstkanker, bloed- en lymfeklierkanker, vaat- en spatader)  en behaalt ook op dit punt de maximale score. Er is nog ruimte voor verbetering bij de registratie van sommige indicatoren, met name als het gaat op de controle op ondervoeding en medicatie. Het Flevoziekenhuis heeft recent het verpleegkundig dossier meer uniform gemaakt, waarmee een verbeteractie in gang is gezet.

De volledige resultaten van de AD Ziekenhuis Top 100 zijn hier terug te zien.

 

Pin It