De nieuwe editie van 'Thuis', de huis-aan-huiskrant van het Flevoziekenhuis, verschijnt deze week. De krant wordt via de Almere Deze Week verspreid en is te vinden in de centrale hal en wachtruimten van het zikenehuis. Ook inwoners van Lelystad, Zeewolde en een deel van 't Gooi ontvangen de krant thuis. Lees de interviews met longarts Lemke Pronk en haar patiënt Jan van Loon, en met orthopeden Bastiaan Blom en Rover Krips over de 'voorste benadering' bij het plaatsen van heupprotheses. In deze Thuis ook een portret van Martien Limburg: 'Ik wilde weer neuroloog zijn." Op pagina 6 en 7 een terugblik op de Feestelijke Open dag. En verder informatie over onze afsprakenservice en het Patiënt Contact Centrum. Reacties zijn welkom via communicatie@flevoziekenhuis.nl.

thuis november 2016
Pin It