Het Flevoziekenhuis scoort bovengemiddeld in het Elsevier-onderzoek ‘Beste ziekenhuizen 2016’. Het ziekenhuis krijgt als eindoordeel 3 van de 4 bolletjes. Dezelfde score krijgen we op de onderdelen Patiëntgerichtheid en Medische zorg; de 2 onderdelen van het onderzoek waarop het eindoordeel is gebaseerd. Ten opzichte van 2015 is in deze totaalscores weinig veranderd. Op onderdelen scoren we echter wél wezenlijk anders: beter in veiligheid en minder goed in effectiviteit.

elsevier 2016

In een eerste reactie op het Elsevier onderzoek noemt Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur, de uitslag positief. “We zijn blij met het feit dat we beter scoren op veiligheid, dat is belangrijk voor onze patiënten en daar werken we iedere dag hard aan. Het Flevoziekenhuis komt opnieuw als bovengemiddeld uit het onderzoek naar voren. Dat is in lijn met de 27ste plaats in de AD Ziekenhuis Top 100. De uitslag past in ons streven om tenminste stabiel in de top 20 van dit soort onderzoeken te staan.” Edo Schubert, portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid van zorg, vult aan: “We gaan dit onderzoek daarnaast goed bestuderen om te kijken welke verbeterpunten er uit te halen zijn voor ons ziekenhuis”.

Beste ziekenhuizen

Dit jaar zijn de Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar/Den Helder), het Spaarne Gasthuis (Hoofddorp/Haarlem) en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem uitgeroepen tot winnaars van het Elsevier-onderzoek. Tot de kopgroep behoren verder het Ikazia, Franciscus Vlietland, Laurentius en Tergooi ziekenhuizen.
Het Flevoziekenhuis bevindt zich daaronder in een grote groep ziekenhuizen die door Elsevier als bovengemiddeld worden beoordeeld.

Patiëntgerichtheid

Het eindoordeel van Elsevier over de Nederlandse ziekenhuizen is gebaseerd op twee onderdelen, namelijk patiëntgerichtheid en medische zorg. Bij het onderdeel patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening aan de patiënt door het ziekenhuis, van praktische service tot voorlichting over ingrepen, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn. Het Flevoziekenhuis krijgt voor de korte wachttijden een score van 3 bolletjes, 1 minder dan in 2015. Op dienstverlening scoren we, net als vorig jaar 2 van de 4 bolletjes.

Medische zorg

Bij het onderdeel medische Zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt – of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld – en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten. Elsevier beoordeelt ons een stuk beter op veiligheid en wat het ziekenhuis doet om veiligheidsrisico’s en fouten te vermijden die schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de medewerkers. Op dit onderdeel scoren we dit jaar 3 van de 4 te behalen bolletjes, 2 meer dan in 2015.
Voor het leveren van nauwkeurige en juiste zorg gebaseerd op de geldende inzichten in de medische wetenschap, oftewel op de effectiviteit van onze zorg, krijgen we 2,5 bolletjes, dat is 1,5 minder dan vorig jaar. De oorzaak hiervan onderzoeken we nader.
Pin It