Vrijdag 25 november ondertekende het Flevoziekenhuis, samen met 13 andere ziekenhuizen, een samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ‘shared care’ voor kinderen met kanker.  

shared care kinderoncologie PMC

Het shared care concept houdt in dat de complexe kinderoncologische zorg geconcentreerd wordt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en de minder complexe delen van de zorg dichtbij huis plaats kunnen vinden, onder meer in het Flevoziekenhuis.

Waardering

Volgens kinderarts en hematoloog-oncoloog Katja Heitink is dit een grote stap voorwaarts: “We werken in Almere al langere tijd samen met het VUmc en AMC in Amsterdam om de zorg voor kinderen met kanker zo dicht mogelijk bij huis te kunnen bieden. We merken dat dit door ouders en patiënten enorm gewaardeerd wordt. Vooral de kortere reistijd en de persoonlijke benadering door een vast team van verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en artsen worden op prijs gesteld”, legt Katja Heitink uit.
“We zijn blij dat nu de kinderoncologische zorg zich steeds meer zal concentreren in het Prinses Máxima Centrum, we voor deze patiëntengroep de shared care dicht(er) bij huis kunnen bieden”, aldus de kinderarts van het Flevoziekenhuis.

Overeenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zijn afspraken vastgelegd over onder meer doorverwijzingen, behandelrichtlijnen, de inhoud van de zorg, opleiding en het waarborgen van kwaliteit en continuïteit.
Pin It