Per 1 januari 2017 beschikt het Flevoziekenhuis over een nieuw, compleet oogartsenteam. Naast Paulien Huis in het Veld, die halverwege 2016 is gestart, beginnen op 1 januari Dymph van der Werf en Sjoerd Elferink als vaste oogarts bij de poli Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis wordt daarnaast, voor een omvang van 1 fte, ondersteund door een aantal ervaren oogartsen van het OLVG.

flevoziekenhuis logo
 
Vanaf 1 januari beschikt het Flevoziekenhuis op deze manier weer over een compleet team van oogartsen, die ondersteund worden door ervaren optometristen, orthoptisten en overige polimedewerkers. Hiermee is de continuïteit van een compleet aanbod aan oogheelkundige zorg in Almere in 2017 weer gewaarborgd.

Kwaliteit van zorg

Landelijk is er een tekort aan oogartsen. Voor het Flevoziekenhuis heeft in de zoektocht naar nieuwe oogartsen de kwaliteit van zorg altijd boven kwantiteit gestaan. Daardoor heeft de poli Oogheelkunde het afgelopen jaar te kampen gehad met een tekort aan artsencapaciteit. Dit heeft voor een deel van de patiënten helaas geleid tot langere toegangstijden dan gewenst. Het Flevoziekenhuis betreurt dit uiteraard. De poli Oogheelkunde heeft wel te allen tijde de spoed-oogheelkundige zorg kunnen garanderen.

Toegangstijd

In de huidige situatie, gecombineerd met de eindejaarsdrukte en het inwerken van de nieuwe artsen, heeft de poli Oogheelkunde nog steeds een langere toegangstijd dan gewenst, gemiddeld tussen de 4 en 8 weken. Naar alle waarschijnlijkheid is deze situatie aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 genormaliseerd.
Pin It