Voor 2017 heeft het Flevoziekenhuis een afspraak gemaakt met Zilveren Kruis, CZ, DSW, VGZ en Multizorg (ASR, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno). Het Flevoziekenhuis is voor 2017 nog in onderhandeling met Menzis. Zowel het Flevoziekenhuis als Menzis hebben de intentie en het vertrouwen om deze onderhandelingen succesvol af te te ronden en tot een contact te komen. Het Flevoziekenhuis is voor 2017 voor alle budgetpolissen geselecteerd. Op dit moment is er geen aanleiding om te veronderstellen dat contractvoorwaarden van verzekeraars significant wijzigen in 2017 ten opzichte van 2016.

zorgverzekeraars

 Als u meer wilt weten over uw verwachte zorgkosten (b.v. als voor u begin 2017 een behandeling of operatie gepland staat of te verwachten is), loopt u dan langs bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal of bel met telefoonnummer (036) 868 8896 (tijdens kantooruren). Zij informeren u over de startdatum van de behandeling en de vergoeding van de kosten door de verzekeraar. Voor vragen over wat dit voor uw eigen risico betekent, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

 

 

Pin It