Leesvoor
In de media is veel aandacht voor de mogelijke verwisseling van zaadcellen bij de ICSI-behandeling in het UMC Utrecht. Daarom willen wij de procedure van onze ICSI-behandeling graag nader toelichten.

Voor de ICSI-behandeling werkt de poli Fertiliteit van het Flevoziekenhuis samen met het IVF-laboratorium van het VUmc in Amsterdam. In dit laboratorium worden vóór en ná iedere behandeling zowel de werkplek als het instrumentarium door twee personen gecontroleerd. Daarnaast worden de laboranten tijdens hun werkzaamheden ook door elkaar gecheckt, om er zeker van te zijn dat de juiste procedures worden gevolgd.

Hierdoor is de kans dat een procedurefout gemaakt wordt uitermate klein. Wij werken daarom voor onze ICSI-behandelingen nog steeds met het volste vertrouwen samen met het VUmc.

fertiliteit icsi