Leesvoor
Op 2 februari heeft de afdeling Oncologie de ‘Boom van gedachten’ in gebruik genomen. Op deze boom kan iedereen een ‘handje’ ophangen met een persoonlijke wens, bericht, bedankje, gedachte of steuntje in de rug. Voor iemand met kanker of voor een naaste. Voor een bekende, of voor een onbekende persoon. Hiermee vraagt het Oncologisch centrum van het Flevoziekenhuis aandacht voor mensen met kanker en hun naasten. Initiatiefneemster verpleegkundige Yvonne van Ginkel: “De boom is ook een bijzondere plek op onze afdeling. Waar je even een moment van rust kunt nemen en de handjes lezen, of in gesprek komt met een collega, patiënt of familielid.”  

oncologieboom 01


Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Overal ter wereld is aandacht besteed aan de ziekte waar een op de drie Nederlanders gedurende het leven mee te maken krijgt: kanker. Een ziekte die heel ingrijpend is voor de persoon die kanker heeft maar ook voor zijn of haar omgeving waaronder partners, kinderen, familieleden, goede vrienden en collega’s.

Dit jaar staan organisaties in Nederland die zich bezighouden met kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg gezamenlijk stil bij de naasten van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Dit doen zij met de actie om naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun inzet: iedereen kan een ‘handje’ beschrijven en op te hangen op de Boom van gedachten op afdeling Oncologie. Deze Boom blijft op de afdeling en geïnteresseerden kunnen er terecht om deze steun te blijven getuigen.  

Kijk voor meer informatie op: www.wereldkankerdag.nl
Om meer te weten over oncologische zorg in het Flevoziekenhuis, kijk op www.flevoziekenhuis.nl/oncologischcentrum.