Leesvoor
‘Beslist samen!’ is een programma dat gericht is ontwikkelen van concrete mogelijkheden om patiënten samen met hun arts over een behandeling te laten beslissen. Tien ziekenhuizen – waaronder het Flevoziekenhuis – en twee universitair medische centra (umc’s) zijn geselecteerd om per 1 maart te starten.
 
beslist samen
 

Invulling project

Doel van ‘Beslist samen!’ is om versnelling te realiseren om gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt over de beste zorg te implementeren. Het Flevoziekenhuis heeft een voorstel ingediend op basis van de volgende vier onderdelen: 
  • Chirurgie: perifeer vaatlijden
  • Oncologie: pancreascarcinoom
  • Orthopedie: totale heupprothese
  • KNO: nader te bepalen thema's en zorgpaden            
De basis hiervoor is gelegd door KNO die inmiddels het samen beslissen, zowel in proces, informatieverstrekking doorgevoerd heeft bij verschillende zorgpaden. De financiering hiervan is inmiddels door zorgverzekeraars gehonoreerd. Deze aanpak geldt als voorbeeld voor het hele Flevoziekenhuis. De inzet van KNO in het project zal zich richten op een verdere verbetering van de aanpak op nog te bepalen thema's en zorgpaden.  
 
Het project Beslist Samen sluit goed aan bij het strategische meerjarenbeleid van het Flevoziekenhuis. Het project is gesubsidieerd en loopt een jaar.

Wie doen er mee?

Beatrixziekenhuis Rivas Gorinchem, Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis, Erasmus MC en het Maastricht UMC+. De overige elf niet geselecteerde ziekenhuizen blijven onder meer betrokken via een digitaal leerplein, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Over het programma Beslist samen!

Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van onder meer de NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Zilveren Kruis, CZ groep (CZ) en Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).
 
Het project sluit aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek.