Cardiologie, Ouderengeneeskunde en Fysiotherapie hielden op 15 maart gezamenlijk een spiegelgesprek over de zorg aan oudere patiënten met hartfalen. Elf (ex-)patiënten en hun mantelzorgers maakten graag gebruik van deze mogelijkheid om hun ervaringen te vertellen. Er werden mooie complimenten gegeven. Het totale zorgproces met de overdrachten tussen ziekenhuizen, afdelingen en de huisarts wordt ervaren als een goed werkende vriendelijke keten, t/m de gastheer die de patiënt na ontslag naar de auto begeleidt.  Het dragen van hesjes tijdens het uitdelen van medicatie met de tekst 'niet storen' gaf de patiënten een veilig gevoel. Patiënten waarderen ook het afdelingsrestaurant: “Het café is 24 uur per dag open”. Er waren wat kleine aandachtspunten over de ontslagplanning. Toehoorders waren positief en vonden het voor herhaling vatbaar.

flevoziekenhuis voorgevel

Toehoorders

Als toehoorders waren aanwezig: EVR-leiding Cardiologie, verpleegkundigen, cardiologen, hartfalenverpleegkundige, team ouderengeneeskunde, fysiotherapie, kwaliteitsadviseurs en cliëntenraad. Toehoorders waren positief en vonden het voor herhaling vatbaar.

Carolien van Willigenburg, teamleider Cardiologie: “Als toehoorder van het gesprek vond ik het heel waardevol. Patiënten en hun naasten konden hun ervaring delen zonder dat ik het idee had dat ze wenselijke antwoorden gaven. Dit kwam doordat we achter ze zaten en er een onafhankelijke gespreksleider was. Je hoorde heel goed wat voor patiënten en hun naasten als belangrijk ervaren werd.”

Wat is een spiegelgesprek?

De gespreksleider vraagt alle deelnemers eerst om te delen wat hen meest is opgevallen. Daarna praat hij of zij met de deelnemers over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan de behandeling, bejegening, informatievoorziening, overdracht, communicatie en de samenhang in zorg. Het gesprek duurt ongeveer vijf kwartier. Na afloop van dit gesprek vindt een evaluatie met de zorgverleners plaats en worden verbeteracties benoemd. Doel is om van de feedback te leren.

 

 

Pin It