Lymfoedeem is een chronische aandoening, die veel ongemakken en complicaties met zich meebrengt. Vroegtijdige herkenning en behandeling zijn belangrijk. Daarom biedt de Mammapoli van het Flevoziekenhuis voor de achtste keer de cursus ‘Lymfoedeem na borstkanker’ aan. De cursus wordt gegeven op de woensdagen 5, 19 en 26 april, van 18.30 – 20.00 uur. Op de laatste avond is ook de partner van harte welkom.

flevoziekenhuis Lymfoedeem
    
De cursus ‘Lymfoedeem na borstkanker’ is speciaal bedoeld voor vrouwen met lymfoedeem als complicatie na borstkanker en wordt gegeven door mammacareverpleegkundige Hanna de Rijp in samenwerking met Streutker Total Skin Care. Zij zijn al jarenlang betrokken bij de nabehandeling van borstkankerpatiënten en patiënten die lymfoedeem ontwikkelen.

Doel en inhoud

Het doel van de cursus is de zelfredzaamheid van vrouwen met lymfoedeem te vergroten. Dit gebeurt door hen vaardigheden aan te leren die het mogelijk maken zelf een actieve bijdrage te leveren aan de behandeling van lymfoedeem.
De cursus besteedt aandacht aan dagelijkse problemen waar patiënten tegenaan kunnen lopen. Dit heeft als voordeel dat vrouwen minder vaak het ziekenhuis hoeven te bezoeken en zelf tijdig kunnen ingrijpen bij plotselinge veranderingen.
Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn (het voorkomen van) lymfoedeem, therapeutische kousen en bh’s, zelfstandig toepassen van manuele lymfdrainage en armomvang opmeten, zwachtelen, ademhalingsoefeningen en lotgenotencontact.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 75,- per persoon. Dit is inclusief de cursusmap en het cursusmateriaal. De factuur kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar; afhankelijk van de polis van de deelnemer vergoeden zij mogelijk (een deel van) de kosten.

Aanmelden en informatie

Bent u geïnteresseerd in deelname? U kunt zich tot en met 24 maart a.s. - per e-mail - aanmelden bij Hanna de Rijp, mammacareverpleegkundige, via  hdrijp@flevoziekenhuis.nl.
De cursus wordt gegeven in vergaderruimte 3 op de 1e etage van het Flevoziekenhuis.

Voor meer informatie of telefonische aanmelding kunt u contact opnemen met de Mammapoli van het Flevoziekenhuis, tel. (036) 868 9688.
Pin It