Annette Ariaans is al 19 jaar verpleegkundige op de afdeling Neurologie van het Flevoziekenhuis. Sinds kort ziet zij op woensdag ook Parkinsonpatiënten op de polikliniek. Daar inventariseert ze wat zij nodig hebben en zorgt voor passende zorg en ondersteuning. Annette onderhoudt contacten met andere disciplines die verbonden zijn aan het ParkinsonNetwerk en werkt nauw samen met de neurologen. Annette: "Ik hoop patiënten en hun naasten te kunnen coachen bij het behouden of bevorderen van hun zelfzorg(management)."

ariaans

Pin It