Het Flevoziekenhuis heeft opnieuw het roze lintje gekregen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). De borstkankerzorg van de Mammapoli voldoet aan álle normen, verplicht en niet-verplicht, die de BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom is het ziekenhuis voor het zevende achtereenvolgende jaar beloond met het roze lintje.

mammacare rozelintje 2017

Keuzehulp

De Mammapoli van het Flevoziekenhuis heeft het afgelopen jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd in de zorg voor haar borstkankerpatiënten. Eén daarvan is de Borstkanker Keuzehulp, die patiënten, artsen en verpleegkundigen ondersteunt bij het samen beslissen over de behandeling. “Wie de diagnose borstkanker krijgt staat voor veel vragen. Wat betekent de ziekte voor mij en mijn naasten? Wat vind ik belangrijk en welke behandeling past daar het beste bij?”, licht oncologisch chirurg Suzan van der Meij toe. “We werken nu een half jaar met de keuzehulp. In de spreekkamer leggen wij de behandelkeuzes voor en patiënten kunnen thuis inloggen op hun eigen computer om deze keuzes nogmaals de revue te laten passeren. In een vervolggesprek kiezen we samen voor de beste optie die aansluit bij de wensen van de patiënt”, aldus Van der Meij.

Patiëntervaringen

Een andere belangrijke verandering is de invoering van de PREM- en PROM-vragenlijsten.
“De ervaringen van (ex-)patiënten vragen we nu met behulp van een nieuwe vragenlijst: de PREM (Patient Reported Experience Measures)”, vertelt verpleegkundig specialist Jannet Wiegersma. “De vragen gaan onder meer over hoe snel je terecht kon en de uitslag kreeg, wat je van de informatievoorziening vond, hoe er met je werd omgegaan (bejegening), in hoeverre je samen kon beslissen over het behandelplan en of je wist bij wie je terecht kon bij vragen.”

Behandeluitkomsten

De PROM-vragenlijsten meten, analyseren en rapporteren over de uitkomsten van de zorg. Wiegersma: “Deze vragenlijsten brengen in kaart hoe het met een patiënt gaat, zowel voor, tijdens en na de behandeling(en). Hoe functioneert iemand op lichamelijk gebied, emotioneel gebied, maatschappelijk en sociaal? Hoe ervaart de patiënt de uitkomsten van de behandelingen? Denk bijvoorbeeld aan de beweeglijkheid van de arm of het cosmetisch resultaat.”
Omdat de PROM (Patient Reported Outcome Measures) meerdere malen wordt afgenomen, kan ook het herstel van de patiënt gemeten worden. Een belangrijk doel van de PROM is om patiënten die dit nodig hebben, beter te kunnen begeleiden. Daarnaast worden de medische uitkomsten van een behandeling verrijkt met de beleving van de patiënt. “Dat is een grote, belangrijke stap in het verbeteren van de zorg!”, vinden Wiegersma en Van der Meij.

Meer informatie over PREM en PROM is te vinden op de website van de BVN: www.borstkanker.nl/nl/prem-en-prom 

Monitor borstkankerzorg

In 2017 heeft Borstkankervereniging Nederland de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Het Flevoziekenhuis voldoet aan álle criteria van de BVN, zowel de verplichte als de niet-verplichte.
Via de Monitor Borstkankerzorg (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens in te zien. De Monitor biedt (mogelijke) patiënten inzicht in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis is georganiseerd, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN omtrent patiëntgerichte borstkankerzorg.
Pin It