De cao-partijen hebben een besluit genomen over het mogelijke recht – met terugwerkende kracht - op onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren. Dit is goed nieuws voor alle medewerkers aan wie in 2012, 2013 en/of 2014 ORT is betaald. Zij ontvangen in 2017, 2018 en/of 2019 een eenmalige uitkering. De eerste uitkering wordt in september uitbetaald. Ook oud-collega’s ontvangen deze tegemoetkoming op hun verzoek, door een e-mail te sturen naar hr@flevoziekenhuis.nl of een brief t.a.v. de afdeling HR.

cao ziekenhuizen

Belangrijk om te weten: wie eerder een claim heeft ingediend en de eerste eenmalige uitkering aanvaart, ziet daarmee automatisch af van eerdere claims in verband met ORT over vakantie vóór 2015.

 
Pin It