Vrijdag 11 augustus publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar definitieve rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevoziekenhuis. De inspectie concludeert in het rapport dat ‘het ziekenhuis bijna alle zaken op orde heeft, in het bijzonder de werkkleding van de medewerkers en het antibioticabeleid. Uw ziekenhuis voldoet alleen op het onderdeel ‘kennis over isolatie’ van de bijzondere voorzorgsmaatregelen nog in onvoldoende mate aan de voorwaarden voor goede zorg op het gebied van infectiepreventie.’

Tevreden

Edo Schubert, lid van de raad van bestuur: “Wij zijn tevreden dat de IGZ heeft geconstateerd dat onze inspanningen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie hun vruchten hebben afgeworpen. Het kritiekpunt van de IGZ hebben wij ons uiteraard aangetrokken en daarop is inmiddels actie ondernomen. Er komt een e-learning over isolatie en isolatieverpleging voor artsen en verpleegkundigen. Daarnaast worden onze coassistenten apart geschoold.”

flevoziekenhuis voorgevel

Aandacht

De afgelopen jaren is er in het Flevoziekenhuis veel aandacht besteed aan hygiëne, infectiepreventie en antibiotical stewardship (onder andere met het oprichten van het Antibiotica Team). Het inspectiebezoek van 23 mei verliep soepel, in de nabespreking was IGZ complimenteus, met name over het kennisniveau van onze schoonmakers. De IGZ had 'slechts' één punt van aandacht/verbetering: de regels rondom isolatie en isolatieverpleging zijn nog onvoldoende bekend bij de betrokken zorgverleners. “Wij hebben een half jaar gekregen om dit te optimaliseren en een e-learning module voor alle professionals die met isolatieverpleging te maken hebben, gaat deze tekortkoming verhelpen”, licht Schubert toe.

Landelijk

In 2017 heeft de IGZ in het kader van het toezicht op infectiepreventie minstens 17 ziekenhuizen bezocht. Twee ziekenhuizen hadden alles volledig op orde. Nog eens twee ziekenhuizen, waaronder het Flevoziekenhuis, hadden slechts één punt van verbetering. Alle overige ziekenhuizen hadden meerdere verbeterpunten. “Ook landelijk scoren we dus op het gebied van infectiepreventie en hygiëne goed, onverlet de ruimte voor verbetering”, aldus Schubert.

Pin It