Het Flevoziekenhuis heeft deze week het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep gekregen. De vaatzorg en spataderzorg van het ziekenhuis voldoen volgens deze patiëntvereniging aan de gestelde kwaliteitscriteria. "Ik ben trots dat wij als team van vaatchirurgen en dermatologen weer beide keurmerken hebben ontvangen. Het geeft patiënten de bevestiging dat wij hen, met z’n allen, uitstekende en verantwoorde zorg leveren", aldus Laurens Huisman, die als vaatchirurg betrokken is bij zowel vaatzorg als de zorg voor spataderen.

keurmerken vaat spatader1

Iedereen kan op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk en/of Spataderkeurmerk 2017 ontvangen. De keurmerken helpen patiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg en spataderzorg wordt aangeboden. “Patienten kunnen via de website van de keurmerken gemakkelijk goede informatie vinden op basis waarvan ze een keuze kunnen maken”.

Vaatkeurmerk

Het Vaatkeurmerk 2017 geeft een vollediger beeld van de kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing. Nieuw dit jaar is dat ook de resultaten van aneurysma-operaties op de website te zien zijn: aantallen complicaties, re-interventies, heropnames en overlijden.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.
Pin It