Leesvoor
Het project ‘Brusjes’ heeft de Cliënten Jaar Prijs 2017 gewonnen. Indiener Melissa Cabaret-Wesselius nam, namens de Neonatologie, de prijs - een beeldje van de Witte Olifant en een cheque ter waarde van 2500 euro - in ontvangst van voorzitter Frank Heeren van de Cliëntenraad. Er kon online gestemd worden en op 15 december verzamelden leden van de Clientenraad stemmen in de centrale hal. Er werden bijna duizend stemmen uitgebracht. ‘Brusjes’ kreeg 40% van de stemmen.

cjp 2017 2

Melissa Cabaret-Wesselius was dolblij met de eerste prijs. “Het is een beetje dubbel gevoel, want we hadden als kinderafdeling twee projecten die meededen. Met het prijzengeld kunnen we dit project heel goed oppakken. Dat is heel goed nieuws voor alle ouders en broertjes en zusjes van onze jongste patiëntjes”.

Doel van het project ‘Brusjes’ is broertjes en zusjes van vroeg geboren baby’s beter begeleiden. Een te vroeg geboren baby heeft veel impact op het gezin. Broertjes en zusjes kunnen vaak niet bij de baby omdat bezoek beperkt mogelijk is. De pedagogisch medewerkers willen met voorlichtingsmateriaal het gezin beter ondersteunen.

De overige genomineerden waren: de gezamenlijke ‘intakestraat’ van het verloskundig samenwerkingsverband Preall (ingediend door de EVR Gynaecologie / verloskunde, het project ‘family integrated care’ door de IC en het project ‘Aankleding Kinderafdeling’ van de kinderafdeling.

“Allemaal hele goede initiatieven”, aldus voorzitter Frank Heeren van de Cliëntenraad. “Ik hoop dat de nominatie ook deze projecten verder helpt in de realisatie”.

De Cliënten Jaar Prijs wordt - op initiatief van de Clientenraad van het Flevoziekenhuis – eens in de twee jaar uitgereikt aan een project dat de kwaliteit van zorg voor patiënten verbetert.
De vier genomineerde afdelingen maakten allemaal een filmpje waarin ze hun project presenteerden: