Chirurg Paul Verbeek, die vrijdag met een symposium afscheid nam van het Flevoziekenhuis, is bij die gelegenheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn van zijn woonplaats Huizen. Verbeek was 22 jaar als chirurg verbonden aan het Flevoziekenhuis. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de chirurgische opleiding, waar in 2012 de status van werd verkregen. Hij introduceerde de TIPP (liesbreuk techniek) in Nederland en leidde daar andere chirurgen in op.

verbeek onderscheiden

Paul Verbeek was verder intensief betrokken bij de strategische samenwerking tussen het AMC en het Flevoziekenhuis. Ook naast zijn werk was hij actief, onder meer als Lid van het Medisch Tuchtcollege.

Paul Verbeek werd tijdens een afscheidssymposium door vele collega’s toegesproken. Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur, sloot af met de woorden: “Je bent in die lange loopbaan op de jou kenmerkende wijze velen tot inspiratie geweest. Je laat iets heel moois achter waar we nog jaren op kunnen voortbouwen. Dank je wel daarvoor!”
Pin It