De polikliniek Fertiliteit van het Flevoziekenhuis heeft van patiëntenvereniging Freya ook weer voor de periode 2018 -2019 een pluim ontvangen. Freya kent een pluim toe aan fertiliteitsklinieken die voldoen aan de door de patiëntenvereniging opgestelde kwaliteitscriteria. Deze criteria hebben onder andere betrekking op de informatievoorziening voor patiënten, de hoeveelheid behandelingen die plaatsvinden, (psychosociale) ondersteuning bij de behandeling en het behandelteam. De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door Freya, in overleg met de belanghebbende beroepsgroepen. “Wij zijn trots op de erkenning die aangeeft dat we voldoen aan de eisen die de patiënt aan goede fertiliteitzorg stelt”.” aldus gynaecoloog Cees Lely.

freya pluim 1819

De Freya Pluim wordt iedere twee jaar uitgereikt. Het Flevoziekenhuis ontving het keurmerk ook al in 2014 en 2016. Toekenning van deze Pluim laat zien dat de kwaliteit van zorg binnen de polikliniek Fertiliteit op orde is. Alleen klinieken die voldoen aan specifieke, door Freya opgestelde kwaliteitscriteria, ontvangen een Pluim. Bij de ziekenhuizen verricht Freya ook een tweejaarlijks onderzoek naar de patiënttevredenheid van de fertiliteitsafdelingen in Nederland.

 
Pin It