Begin deze maand ontving de Mammapoli van het Flevoziekenhuis voor de achtste achtereenvolgende keer het roze lintje van de BorstkankerVereniging Nederland (BVN). Oncologisch chirurg Gwen Diepenhorst is blij met deze erkenning van de kwaliteit van de borstkankerzorg die het ziekenhuis biedt. “Onze patiënten vinden het heel prettig dat ze in principe altijd één hoofdbehandelaar hebben. Wij kunnen zo persoonlijke zorg bieden met één duidelijk aanspreekpunt. Daarnaast scoren we goed op bereikbaarheid en een snelle doorlooptijd”, aldus Diepenhorst.

roze lintje BVN 2018 def

Samen Beslissen

De BVN besteedt voor het tweede jaar op rij veel aandacht aan het onderwerp gedeelde besluitvorming, ook wel Samen Beslissen genoemd. Hierbij wordt de patiënt uitgenodigd en ondersteund om samen met zijn of haar zorgverlener, na te denken en te beslissen over de behandeling die het beste bij haar of hem past. Collega-chirurg Suzan van der Meij: “Dat is belangrijk omdat bij borstkanker in veel gevallen meerdere behandelopties mogelijk zijn. De keuze voor een behandeling, of het achterwege laten ervan, hangt nauw samen met wat een patiënt belangrijk vindt in haar of zijn leven. Van onze borstkankerpatiënten geeft 94% aan dat hun wensen helemaal of grotendeels zijn meegenomen bij de keuze van hun behandeling of operatie. We werken er hard aan om dat percentage nog verder te verhogen.”

Samenwerking AMC

Het Flevoziekenhuis heeft de toekenning van het lintje mede te danken aan de nauwe samenwerking met het AMC. Het team van de Mammapoli maakt gebruik van de hoogwaardige faciliteiten van het academische ziekenhuis en daarnaast worden patiënten met borstkanker uit de regio Amsterdam voor een belangrijk deel in Almere geopereerd.

Monitor Borstkankerzorg

In de Monitor Borstkankerzorg wordt informatie gegeven over het zorgaanbod van ziekenhuizen en de ervaringen van patiënten met de borstkankerzorg. Het roze lintje is onderdeel van de monitor en geeft per ziekenhuis weer hoe dit op diverse criteria scoort. De criteria zijn opgesteld door BVN en zijn gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg. Ziekenhuizen die aan voldoende van deze criteria voldoen, krijgen het roze lintje.
  
Pin It