Recent zijn de eerste zogenaamde CT-Cardiac onderzoeken met succes in het Flevoziekenhuis uitgevoerd. Dit is een zeer moderne techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Via een infuus met contrastvloeistof en een hoogwaardige CT-scanner worden beelden gemaakt van de kransslagaders, maar ook van andere structuren zoals hartspier en hartkleppen. Bij patiënten met hartklachten kan door deze nieuwe vorm van hartdiagnostiek heel nauwkeurig worden uitgesloten of er sprake is van kransslagvatlijden.

ct cardiac onderzoek

De heer Smitz uit Almere (rechts) is de eerste patiënt bij wie een hartonderzoek met de CT-scanner in het Flevoziekenhuis werd uitgevoerd. Het onderzoek is goed verlopen. Hij is na afloop in de bloemetjes gezet door cardioloog Nick Bijsterveld (links) en radioloog Hanneke de Bruine (midden).

Dit nieuwe onderzoek vervangt voor een deel de hartkatheterisatie, waarbij een dun slangetje via de bloedvaten wordt ingebracht. Zo’n onderzoek heeft altijd een bepaald risico en is voor patiënten minder aangenaam. De nieuwe methode is minder risicovol voor patiënten, minder belastend en gaat sneller. Bovendien kan een grotere groep patiënten nu in het Flevoziekenhuis behandeld worden, waar eerder werd doorverwezen naar andere ziekenhuizen. De behandeling is een resultaat van goede samenwerking tussen de cardiologen en de radiologen en de collega’s van beide afdelingen.

Beleving

Het onderzoek met de nieuwe CT-scanners is prettiger voor patiënten. Tijdens het onderzoek ligt de patiënt in een ruimte met rustgevend licht. Er kan ook worden gewerkt met beeld en muziek die de patiënt zelf kan kiezen. Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek.

Twee nieuwe geavanceerde CT-scanners

Het onderzoek is mogelijk geworden door de ingebruikname van een nieuwe, geavanceerde CT 256 scanner. Het Flevoziekenhuis heeft 2 nieuwe CT-scanners van Philips in gebruik genomen. Dit maakt onderdeel uit van een groter investeringsprogramma waarin ook de aanschaf van een tweede 3 Tesla MRI scanner (eveneens van Philips) en de gedeeltelijke nieuwbouw en modernisering van de operatiekamers zijn opgenomen. De oplevering hiervan staat voor 2019 in de planning.
  
  
Pin It