Per 1 maart zijn het Flevoziekenhuis en thuiszorgorganisaties in Almere gestart met het Nazorgtraject 70+, dat gezamenlijk ontwikkeld is door de eerste en tweede lijn. Het doel hiervan is het verminderen van het aantal ziektegevallen en sterfgevallen na ontslag uit het ziekenhuis, het verminderen van het aantal heropnames en het verbeteren van de patiënttevredenheid.

kwetsbare ouderen nazorgtraject 70

Communicatie en informatie

Hiervoor zijn onder meer goede afspraken gemaakt over de communicatie en informatieoverdracht tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en Flevoziekenhuis, bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Zo zijn alle zorgverleners optimaal geïnformeerd. Ook is afgesproken dat een wijkverpleegkundige op 3 momenten extra bij kwetsbare ouderen langsgaat na ontslag uit het Flevoziekenhuis.
Het traject start in eerste instantie voor patiënten van de thuiszorgorganisaties Zorggroep Almere, Woonzorg Flevoland, Roebia Zorg, Buurtzorg en Leger des Heils.

Voor de patiënt is een uitgebreide informatiefolder beschikbaar en voor de betrokken zorgverleners zijn handige informatiemiddelen gemaakt.
Pin It