Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft op vrijdag 15 maart per mail en brief een mailing verstuurd naar verzekerden in Flevoland. Hierin wordt gemeld dat de ziekenhuiszorg in de Flevopolder en Noordoostpolder is overgenomen door ziekenhuis St. Jansdal en de Antonius Zorggroep. De mailing is per abuis ook verstuurd naar verzekerden in Almere. In de mailing is ten onrechte niet vermeld dat het Flevoziekenhuis in Almere uiteraard de ziekenhuiszorg voor Almere en Flevoland verzorgt.

Het Flevoziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars contractafspraken voor 2019. U kunt ongeacht uw zorgverzekering altijd bij het Flevoziekenhuis terecht. Alle patiënten die kiezen voor het Flevoziekenhuis zijn bij ons van harte welkom en kunnen rekenen op goede zorg. Zilveren Kruis heeft de informatie inmiddels aangepast op de eigen website en zal verzekerden in Almere hierover informeren. Zie hier voor meer informatie. 

zilveren kruis logo


Zorg in Lelystad
Het Flevoziekenhuis biedt sinds 2010 dialyse en nefrologische zorg (behandeling van nierziekten) aan in Lelystad. Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen heeft het Flevoziekenhuis in samenwerking met omliggende ziekenhuizen een belangrijk deel van de acute zorg uit Lelystad opgevangen, waaronder spoedeisende hulp zorg ’s avonds en ’s nachts en verloskunde.

Per 1 maart 2019 is het Flevoziekenhuis gestart met het aanbieden van bariatrische zorg (oorzaken, preventie en behandeling van obesitas). Zie hier voor meer informatie. 

Met ingang met ingang van 12 maart is het Flevoziekenhuis gestart met een wekelijks poliklinisch spreekuur verloskunde in Lelystad om zwangeren die kiezen voor een bevalling in het Flevoziekenhuis beter te begeleiden. Zie hier voor meer informatie.

Pin It