Op 15 april is bij de eerste twee patiënten een maagverkleining (de zogenaamde gastric bypass) succesvol uitgevoerd in het Flevoziekenhuis. Bariatrisch chirurgen Stef Smeets en Ruben Schouten voerden de twee operaties gezamenlijk uit, ondersteund door een deskundig team.

De afgelopen weken zijn de operaties zorgvuldig voorbereid. “Het is heel voorspoedig verlopen, mede dankzij de goede voorbereiding. De patiënten maken het goed. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan. Na afloop zijn de procedures geëvalueerd en hier en daar hebben we nog kleine verbeterpunten aangebracht”, aldus Stef Smeets, bariatrisch chirurg. 


bariatrisch team
* Het bariatrisch team van het Flevoziekenhuis is per 1 maart 2019 van start gegaan. 


Vanaf 1 maart 2019 is het Flevoziekenhuis gestart met het aanbieden van obesitaszorg. Hierover is overeenstemming bereikt met de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waar deze zorg tot het faillissement werd aangeboden. Hierbij gaat het om de totale begeleiding en behandeling van patiënten voorafgaand, tijdens en na een operatieve ingreep. Dit bestaat o.a. uit een screening, een intensief voortraject met begeleiding door o.a. een diëtist en een psycholoog. En uiteindelijk de operatieve ingreep. De patiënt wordt tot 5 jaar na de ingreep gevolgd met poliklinische nacontroles.

Er is veel behoefte aan obesitaszorg. Vanaf de start per 1 maart hebben zich veel patiënten gemeld bij het Flevoziekenhuis. “Wij richten ons nu eerst op de patiënten die al op de wachtlijst stonden voor een operatie vanuit de MC IJsselmeerziekenhuizen en daar de voorbereidende fase al hebben doorlopen. Voor nieuwe patiënten is de toegangstijd tot een operatie daardoor tijdelijk langer. Nieuwe patiënten kunnen als zij dat willen al wel van start met het voortraject. Als er sprake is van een acute situatie kunnen patiënten altijd bij ons terecht”, aldus Stef Smeets.

Het Flevoziekenhuis bouwt het aantal operaties de komende tijd verder uit. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid van zorg voorop. De volgende operaties staan ingepland voor begin mei en gaan gedurende de hele zomer door. Vanaf oktober worden er 10-12 patiënten per week geopereerd.

Meer informatie over obesitaszorg is te vinden op de website van het Flevoziekenhuis. 
 
   
Pin It