Het Flevoziekenhuis kijkt terug op een hectisch, memorabel en succesvol 2018. Dat blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 die per 1 juni zijn gepubliceerd. “We hebben in één keer de NIAZ-Qmentum accreditatie behaald, met vlag en wimpel. We hebben – met andere ziekenhuizen uit de regio – hulp kunnen bieden en patiënten goed kunnen opvangen na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. We hebben fors geïnvesteerd in innovatie zoals hypermoderne operatiekamers, nieuwe geavanceerde MRI- en CT scanners en in ICT. En last but not least, veel van onze mensen werken met plezier in het Flevoziekenhuis”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur.

 

voorgevel zomer

 


Positief resultaat en stijging omzet
Het Flevoziekenhuis sluit 2018 af met een positief resultaat van 3,1 miljoen euro. De omzet steeg met 6,8 miljoen euro naar bijna 190 miljoen euro. De kosten namen eveneens toe, onder meer door de inzet van extra personeel.

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 zijn op deze website te vinden.

Pin It