De vakgroepen Chirurgie en Kindergeneeskunde hebben de ‘Beste Co-schap-prijs 2008’ gewonnen. De verkiezing wordt georganiseerd door co-assistenten die hun opleiding volgen aan de Universiteit van Amsterdam. De prijzen werden op woensdag 4 juni, tijdens de medische carrièredag voor co-assistenten, uitgereikt.

De Vakgroep Kindergeneeskunde won de prijs in de categorie algemene co-schappen. Volgens de co-assistenten biedt de vakgroep een stimulerende leeromgeving waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief. Daarbij zijn de opleiders zeer makkelijk benaderbaar. De co-assistenten leren veel van de grote variatie aan ziektebeelden bij patiënten.

De Vakgroep Chirurgie bleek in de categorie Polikliniek het beste gewaardeerd door de co-assistenten. De co-assistenten vinden het onderwijs vakinhoudelijk van hoog niveau. Ook de hoge frequentie van het onderwijs (per week zes keer drie kwartier) wordt bijzonder genoemd. Dit onderwijs vindt plaats naast de dagelijkse begeleiding tijdens het werk. De begeleiding en sfeer is prettig en laagdrempelig. Ook bij de Vakgroep Chirurgie draagt de diversiteit van het soort patiënten bij aan de kwaliteit van de co-schappen. De extra stages op SEH en afdeling Orthopedie worden zeer gewaardeerd.


In het algemeen worden de co-schappen in het Flevoziekenhuis positief gewaardeerd blijkens een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis begeleidt jaarlijks ongeveer 100 co-assistenten. Co-assistenten zijn basisartsen in opleiding die stages lopen van 6 weken tot 3 maanden. Het ziekenhuis heeft ook arts-assistenten in dienst. Zij zijn in opleiding tot specialist bij de vakgroepen kindergeneeskunde, dermatologie, interne geneeskunde, gynaecologie en KNO.

Op de foto Tim Vreede (kindergeneeskunde ) en Paul Verbeek (chirurgie).

co-assistenten.jpg

Pin It