Leesvoor
Maandag 26 mei a.s. verhuist verpleegafdeling interne/oncologie als eerste verpleegafdeling naar de nieuwbouw van het Flevoziekenhuis. Rond de klok van 11 uur rijden verpleegkundigen en vrijwilligers de patiënten naar de nieuwe afdeling. Woensdag 28 mei volgt neurologie. Maandag 2 juni betrekt de afdeling neonatologie haar nieuwe locatie met 20 couveuseplaatsen, waarvan 4 voor high care zorg.

Continuïteit
Natuurlijk brengt de verhuizing enige onrust voor patiënten met zich mee. Maar door een goede organisatie en extra personeel kunnen de verhuizingen voorspoedig verlopen. De medische zorg is gegarandeerd. De afdelingen blijven telefonisch bereikbaar en er zijn op zowel de oude als nieuwe afdelingen ruim voldoende verpleegkundigen en artsen aanwezig.

Mensgerichte zorg
De ingebruikname van de nieuwe verpleegafdelingen is het tweede belangrijke moment in de uitbreiding van het Flevoziekenhuis. Eerder dit jaar werden de eerste tien nieuwe poliklinieken, het laboratorium voor bloedafname en apotheek ‘De Brug’ in gebruik genomen. De nieuwe afdelingen zijn ruimer, mooier en patiëntvriendelijker ingericht. Zo maakt de poliklinische kurenkamer straks onderdeel uit van de nieuwe verpleegafdeling oncologie. De nieuwbouw biedt volop kansen om de mensgerichte zorg vanuit het zorgconcept Planetree vorm te geven.

Nog meer verhuizingen
Op 9 juni verhuizen de functieafdelingen voor cardiologie en neurologie naar de nieuwbouw. 17 juni verhuist de functieafdeling voor longgeneeskunde naar een tijdelijke locatie in het hoofdgebouw. De spreekuren vervallen voor enkele dagen. De afdelingen blijven uiteraard bereikbaar voor spoedgevallen en kunnen noodzakelijke onderzoeken uitvoeren.

13 mei heeft het Flevoziekenhuis de sleutel van het centrum voor radiotherapie overgedragen aan het AMC. Begin juli starten de eerste spreekuren in het nieuwe centrum. Het installeren en testen van de bestralingsapparatuur vergt veel tijd. Naar verwachting kunnen in februari 2009 de eerste patiënten in de bestralingsbunker worden bestraald.

Eind van dit jaar wordt het laatste gedeelte van het nieuwe ziekenhuis opgeleverd, met onder andere de spoedpost, operatiekamers en Intensive Care.

verpleegafdeling.jpg