Leesvoor

Op 8 april start het Flevoziekenhuis met een nieuwe revalidatiegroep Herstel & Balans. Het revalidatieprogramma helpt (ex-) kankerpatiënten met de gevolgen van hun ziekte om te gaan. De revalidatie bestaat uit een combinatie van training en begeleiding. Aanmelding is nog mogelijk.

Veel mensen in Nederland leven met de gevolgen van kanker. Klachten als vermoeidheid, slechte conditie en emotioneel minder stabiel, komen veel voor. Het revalidatieprogramma Herstel & Balans helpt hierbij. Hoofd Fysiotherapie van het Flevoziekenhuis, Peter Claessen: “Vorig jaar zijn we met het revalidatieprogramma in het Flevoziekenhuis gestart. De deelnemers waren erg enthousiast. Juist de combinatie van lichamelijke training en psychische begeleiding blijkt effectief.”

Het revalidatieprogramma
De revalidatie bestaat uit een unieke combinatie van training en begeleiding. Deelnemers volgen drie maanden lang tweemaal per week fitnesstraining en groepssport. Iedereen traint op eigen niveau, onder begeleiding van speciaal opgeleide fysiotherapeuten. Daarnaast volgen de deelnemers een serie bijeenkomsten over verschillende onderwerpen die met kanker te maken hebben.

Regionaal
Herstel en Balans is een nationaal revalidatieprogramma voor mensen met kanker. Jaarlijks nemen in Nederland ruim drieduizend mensen eraan deel. Sinds 2007 wordt het programma ook door het Flevoziekenhuis aangeboden. Het Flevoziekenhuis heeft als enige instelling in Flevoland een licentie verkregen om het programma aan te bieden. Mensen uit Flevoland en daarbuiten kunnen zich aanmelden voor de cursus in het Flevoziekenhuis.

Aanmelding
Mensen die belangstelling hebben om aan het programma deel te nemen, kunnen zich hiervoor zelf aanmelden. Op verzoek wordt een uitgebreid informatiepakket toegezonden. Voor informatie of aanmelding: Peter Claessen, hoofd Fysiotherapie 036 - 527 97 02, of met Astrid Theunissen, fysiotherapeute 036 - 539 88 14.

fysio.jpg