De vakgroep Maag,- Darm-, en Leverziekten van het Flevoziekenhuis opent vanaf 11 augustus een speciaal Scopiecentrum voor alle huisartsen in Almere en omstreken. Zij biedt hiermee korte wachttijden, avondspreekuren en snellere en verbeterde onderzoeksmogelijkheden voor patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen.

De kenmerken zijn een grotere toegankelijkheid met zeer korte wachttijden en een zeer hoog niveau van patiëntenservice. Er is een uitstekende nazorg. De MDL-artsen zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor acute zorg en beschikken over volwaardige diagnostiek en interventiemogelijkheden.

Met het in gebruik nemen van de nieuwbouw, heeft de poli een zeer patiëntvriendelijke uitstraling. Meer ruimte, meer licht, meer comfort. Er is meer ruimte voor extra en nieuwe onderzoeksmethoden. Ook is door de komst van een vierde MDL-arts het Flevoziekenhuis in staat om de toegankelijkheid van de endoscopieprogramma’s duidelijk te verbeteren. Vanaf 11 augustus zullen er meerdere endoscopieprogramma’s gaan draaien speciaal voor huisartspatiënten. De patiënten kunnen binnen enkele dagen onderzocht worden. Het gaat om patiënten die in aanmerking komen voor een maag- of darmonderzoek.

Hoogwaardige diagnostiek
In het nieuwe scopiecentrum is ook plaats voor nauwkeuriger onderzoek naar het maagdarmkanaal. Het Flevoziekenhuis beschikt sinds kort over een endo-echoapparaat en een videocapsule. De videocapsule is een vernuftige onderzoekstechniek voor een dunne darm-onderzoek. De videocapsule is een piepklein, door de patiënt in te slikken cameraatje waarmee eenvoudig beelden van de dunne darm gemaakt kunnen worden. Met beide apparaten is het Flevoziekenhuis de eerste in de regio.

Patiënt centraal
Door capaciteitsuitbreiding door de komst van een nieuwe arts, korte toegangstijden van enkele dagen en het openstellen van een avondspreekuur voorziet het Flevoziekenhuis in de toenemende behoefte aan zorg voor patiënten met maag-, darm-, en leveraandoeningen. Door het in gebruik nemen van nieuwe technieken kunnen patiënten voor alle gangbare onderzoeken en behandelingen in de eigen regio blijven.

scopie02.jpg

Pin It