Het Flevoziekenhuis is in de AD Ziekenhuis Top 100 op de laatste plaats (97) geëindigd.  In het onderzoek valt op dat het Flevoziekenhuis op aspecten van medische kwaliteit goed scoort. De beschikbaarheid van digitale gegevens is slecht en het oordeel van patiënten is minder positief.

Drie bronnen
Het AD baseert zich in de Ziekenhuis Top 100 op drie bronnen: kwaliteitscriteria (afgeleid van de landelijke prestatie-indicatoren), de Consumenten Monitor van Independer.nl en gegevens van de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis. Het AD maakt uit deze gegevens een selectie en kent punten toe. Maximaal zijn er 82 punten te behalen. De winnaar, het Diakonessenhuis in Utrecht behaalde 76,8% van het maximale aantal punten, het Flevoziekenhuis eindigde op 43,9%.

Patiënttevredenheid prioriteit één
Jeltje Schraverus, voorzitter van de Raad van Bestuur, is teleurgesteld over de lage score. ‘We moeten wel bedenken dat de cijfers over 2007 gaan, dat was een enorm moeilijk jaar voor het ziekenhuis. Wisselingen in het bestuur, snelle groei en een grootschalige nieuwbouwoperatie. De nieuwbouw zorgt op dit moment voor overlast, maar biedt uiteindelijk wel de mogelijkheid om de zorg te verbeteren. In deze omstandigheden hebben wij onszelf minder kunnen verbeteren dan andere ziekenhuizen. Wat voorop staat is de kwaliteit van de medische zorg. Die staat niet ter discussie. Onze medische zorg is goed, op onderdelen zelfs beter dan in andere ziekenhuizen. Dat wordt bevestigd in dit onderzoek, in andere onderzoeken, maar ook door de enige instantie die daarover gaat: de Inspectie voor de Gezondheidszorg’. Zorgelijk is volgens Schraverus de lage score op patiënttevredenheid. ‘Daar doen we het significant slechter dan andere ziekenhuizen. Dat is wat mij betreft prioriteit één’.

Blijven investeren in kwaliteit
Het Flevoziekenhuis zet in op de verdere verbetering van de kwaliteit met projecten als Sneller Beter, de instelling van een kwaliteitsbureau en door meer te investeren in de opleiding van medewerkers. Verder wordt het meten en registreren van gegevens waar mogelijk verbeterd, zodat waar de zorg goed is, dat in het onderzoek ook kan worden aangetoond. Schraverus heeft het vertrouwen dat met de in gang gezette maatregelen het Flevoziekenhuis volgend jaar kan stijgen in de Ziekenhuis Top 100. ‘Het is nu zaak om keihard te werken aan een betere positie in 2008. We gaan hard door met alle verbeteracties die al in gang zijn gezet. Niet alleen vandaag en morgen, maar iedere dag opnieuw. Daarbij is een hogere notering in de AD Top 100 een bijkomstigheid, we willen de zorg voor onze patiënten blijven verbeteren’.

De cijfers: waar doet het Flevoziekenhuis het goed?
Het Flevoziekenhuis haalt de maximale score op een aantal medisch inhoudelijke aspecten. Zo hoeft er minder vaak dan in andere ziekenhuizen een heroperatie te worden uitgevoerd aan de dikke darm (landelijk: 7,7% FZ: 3,9%). Bevallingen resulteren in het Flevoziekenhuis minder vaak in een keizersnede, waarmee het risico voor vrouwen wordt beperkt. Ook de zorg voor diabetici is goed georganiseerd. Van de oudere patiënten die met een gebroken heup binnenkomen wordt 96% binnen 24 uur na opname geopereerd, waarmee het risico op complicaties sterk afneemt. Het risico dat er na een borstsparende operatie schadelijk weefsel achterblijft is in het Flevoziekenhuis lager dan in andere ziekenhuizen (FZ:5,7%, landelijke norm: 10%). In vergelijking met andere ziekenhuizen worden er relatief weinig operaties afgezegd. Het Flevoziekenhuis krijgt een bonuspunt voor het lage percentage (0,38) complicaties na galblaasoperaties. Landelijk geldt een norm van 2%.

Waar doet het Flevoziekenhuis het minder goed?
Het Flevoziekenhuis scoort slecht op de beschikbaarheid van digitale gegevens. Dit onderdeel weegt, met 6 kwaliteitsaspecten, zwaar in de AD Ziekenhuis Top 100. Snelle beschikbaarheid van gegevens over patiënten en medicijngebruik bespaart tijd en verkleint het risico op fouten en misverstanden. Inmiddels is er in het Flevoziekenhuis wel een start gemaakt met het digitaliseren van gegevens. Door de snelle groei en grootschalige nieuwbouw zal het nog even duren voordat de ICT helemaal op orde is.

Het Flevoziekenhuis loopt ook punten mis doordat bepaalde kwaliteitsaspecten niet, te weinig of op een afwijkende manier worden gemeten. De zorg kan dan goed zijn, maar dat kan niet worden aangetoond.

Tenslotte is er nog de categorie aspecten waar het Flevoziekenhuis zich wel verbeterd heeft, maar gemiddeld minder presteert dan andere ziekenhuizen. Zo is het percentage doorligwonden teruggebracht van 8,4% (2006) naar 6,0% (2007). De winnaar (het Diakonessenhuis) zit op 4,8%. Ook het oordeel van patiënten is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Het Flevoziekenhuis scoort op dit onderdeel voldoende, maar lager dan gemiddeld waardoor geen van de 12 punten worden behaald.

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op: http://www.ad.nl/ziekenhuistop100/

ad

Pin It