De Jonge Monumentendag Almere staat in het teken van de nieuwbouw van het
Flevoziekenhuis. Het oppervlak van het ziekenhuis wordt met de uitbreiding verdrievoudigd.
Hierdoor kunnen bestaande functies uitbreiden en nieuwe functies worden opgenomen. Het
nieuwe volume is als een ring om het gebouw heen gelegd. Het ziekenhuis, oorspronkelijk
een klein polderziekenhuis in een open landschap, krijgt nu stedelijke allure.

CASLa organiseert in samenwerking met het Flevoziekenhuis, lezingen over en rondleidingen
door de nieuwbouw. De lezing van Wiegerinck Architecten gaat in op de ontwerpopgave en
de oplossingen die het bureau heeft aangedragen om zowel oud als nieuw met elkaar te
integreren, én om van het Flevoziekenhuis een gasthuis in de meest letterlijke zin van het
woord te maken. Voorafgaand aan de lezing geeft de bouwmanager van het ziekenhuis een
inleiding op het bouwproces.

De nieuwbouw wordt op de Jonge Monumentendag voor het eerst opengesteld voor
het publiek. Afdelingen die nog niet in gebruik zijn en waar de bezoeker normaliter geen
toegang krijgt, openen hun deuren.
Onder begeleiding van deskundige gidsen openbaart het ziekenhuis haar vele gezichten.

U kunt zich aanmelden op www.casla.nl

hal

Pin It