Het Flevoziekenhuis blijft patiënten uit Lelystad die acute zorg nodig hebben voorlopig opvangen. De afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Lelystad is op vrijdagmiddag 19 september naar Almere verhuisd.
De opvang van acute zorg wordt verdeeld over de regio. Patiënten uit Lelystad worden doorverwezen naar Almere, patiënten uit Dronten en Zeewolde naar Harderwijk, patiënten uit de Noordoostpolder naar Sneek. Die afspraak hebben ziekenhuizen in de regio, in goed overleg met de zorgverzekeraar, gemaakt. Uiteraard wordt de keuzevrijheid van patiënten voor een ziekenhuis waar mogelijk gerespecteerd.

Om de opvang van patiënten in het Flevoziekenhuis mogelijk te maken worden waar nodig medisch specialisten, verpleegkundigen en OK-personeel van de IJsselmeerziekenhuizen ingezet in het Flevoziekenhuis. De betreffende patiënten worden door de IJsselmeerziekenhuizen geïnformeerd.

ijsselmeer
Pin It