Het dialysecentrum van het Flevoziekenhuis start op 2 oktober a.s. om 19.30 uur met het eerste dialysecafé. Het dialysecafé is een maandelijks trefpunt voor patiënten en hun omgeving. De behandelaars van het dialysecentrum geven informatie over nierziekten en dialyseren in het bijzonder. Er is ruim gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Het dialysecafé wordt gehouden in het Auditorium van het Flevoziekenhuis. 
Tijdens het eerste dialysecafé houdt nefroloog mevrouw L. Koelman een presentatie over de nierfunctie en medicijnen. Diëtist Ben van Wierst geeft informatie over voeding bij nierproblemen.

Acceptatie

De dialyseafdeling van het Flevoziekenhuis kent sinds de start in januari 2006 een flinke toename van het aantal nierpatiënten. De toename geeft aan dat een nierziekte iedereen kan treffen. Vaak hebben mensen met een slechte nierfunctie nog geen klachten, terwijl wel een behandeling en nieuwe leefstijl nodig zijn. Dat maakt de acceptatie lastig. Informatie en ervaringen van andere patiënten geven patiënten en hun familie dan houvast. Hiervoor is tijdens de behandeling veel ruimte. Om patiënten en hun familie en vrienden nog meer van dienst te zijn, start het dialysecentrum met het dialysecafé.

Elke maand

Het dialysecafé vindt plaats in de eerste week van de maand. De volgende bijeenkomsten zijn op 29 oktober (hemodialyse), 4 december (peritoneaaldialyse), 8 januari (transplantatie).

dialysecafe02
Pin It