Patiënten die enige tijd op de Intensive Care (IC) hebben gelegen, hebben net als hun naasten behoefte aan nazorg. Dit blijkt uit onderzoek. Vanaf 2 oktober biedt het Flevoziekenhuis  daarom nazorg aan alle patiënten die langer dan 2 dagen op de IC hebben gelegen.

De nazorg bestaat uit een evaluatiegesprek en indien gewenst uit een rondleiding over de afdeling met uitleg van een IC-verpleegkundige en/of een intensivist. Zonodig wordt de patiënt doorverwezen naar specialistische hulpverlening. Met deze nazorg is het Flevoziekenhuis de eerste in haar regio.

Belang van nazorg
Uit reacties van voormalige IC-patiënten blijkt duidelijk sprake te zijn van een tekort in de nazorg. Er is in de periode dat een patiënt is opgenomen geweest op Intensive Care veel met de patiënt gebeurd. Het ziektebeeld in combinatie met de noodzakelijke behandeling en medicatie die men heeft ontvangen kunnen aanleiding geven tot onverwachte en langdurig aanhoudende lichamelijke en of psychische klachten zoals angsten, depressies, snel geëmotioneerd, zwakke conditie,  onverklaarbare pijnen, concentratieproblemen, kortademigheid etc.  Het kan in het verdere herstel van de patiënt flink van invloed zijn op de kwaliteit van zijn of haar dagelijks leven.

Door middel van de nazorg polikliniek Intensive Care biedt het Flevoziekenhuis graag hulp en begeleiding om de kwaliteit van het leven van de patiënt  en zijn naasten weer te verbeteren. Het gaat hierbij om begeleiding bij de verwerking van de Intensive Care opname door middel van een gesprek en indien gewenst een rondleiding over de afdeling of verwijzing naar specialisten: een medisch specialist, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijke verzorger of de huisarts.

ic03

Pin It