Het dialysecentrum van het Flevoziekenhuis organiseert op 4 december a.s. voor de derde keer het dialysecafé. Onderwerp is thuis dialyseren. Spreker is dialyseverpleegkundige Kiek Veenstra. Het dialysecafé is een maandelijks trefpunt voor patiënten en hun omgeving. Er is ruim gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Het dialysecafé wordt gehouden in het Auditorium van het Flevoziekenhuis.  Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Onderwerp van het derde dialysecafé is peritoneaaldialyse. Dit is een vorm van dialyse die thuis, via het buikvlies kan worden uitgevoerd. Dialyseverpleegkundige Kiek Veenstra legt uit wat deze vorm van dialyseren inhoudt en voor welke patiënten thuisdialyse geschikt is.

Acceptatie

De dialyseafdeling van het Flevoziekenhuis kent sinds de start in januari 2006 een flinke toename van het aantal nierpatiënten. De toename geeft aan dat een nierziekte iedereen kan treffen. Vaak hebben mensen met een slechte nierfunctie nog geen klachten, terwijl wel een behandeling en nieuwe leefstijl nodig zijn. Dat maakt de acceptatie lastig. Informatie en ervaringen van andere patiënten geven patiënten en hun familie dan houvast. Hiervoor is tijdens de behandeling veel ruimte. Om patiënten en hun familie en vrienden nog meer van dienst te zijn, start het dialysecentrum met het dialysecafé.

Elke maand

Het dialysecafé vindt plaats elke eerste week van de maand. De eerste bijeenkomst in 2009 is op 8 januari. Dan spreekt het transplantatieteam van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam over transplantatie.

dialysecafe02
Pin It