Komende weken is het volop kerstsfeer in het Flevoziekenhuis. Meerdere koren treden op in de centrale hal. Patiënten, bezoekers, medewerkers en belangstellenden zijn van harte welkom. Op 13 december verzorgt de ziekenomroep van het Flevoziekenhuis een concert van 19.00 tot 22.00 uur. Op 16 december om 19.00 uur brengt het Smartlappenkoor ‘Poldertranen’ (zie foto) repertoire in kerstsfeer. Op 24 december, kerstavond, is er om 20.00 uur een oecumenische kerstviering. Voorgangers zijn hierin pastor Martin Schneeberger en dominee Rianne Veenstra, geestelijk verzorgers van het Flevoziekenhuis.

Voorafgaand aan de kerstavondviering zingt om 18.00 uur het koor van het Leger des Heils en om 19.00 uur het koor That’s Life.  Aan de kerstviering zelf werkt de Cantorij van Almere Buiten mee.

hal02
Pin It