De Palliatieve Oncologische Care Unit (POCU) van het Flevoziekenhuis behaalde op 18 december de tweede plaats van de Univé Paludanusprijs 2008. De POCU verdient deze prijs omdat het team de oncologische, terminale patiënt echt centraal stelt en in staat is om met veel zorg het lijden van mensen in hun laatste levensfase te verlichten.

Internist/oncoloog Jan Baars is trots op de behaalde prestatie. “We voelen ons toch winnaars. Palliatie (pijnbestrijding) staat op de agenda.” Jan Baars was in 2004 initiatiefnemer van de POCU. “De verpleegkundigen zijn uiteindelijk de voortrekkers van de nieuwe, in 2006 gestarte afdeling geweest. In de zorg voor oncologische patiënten zijn zij de spil. Samen met de andere leden van het team weten zij met veel oog en compassie voor de klachten en zorgen van patiënten en hun naasten, hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.”

De jury had het moeilijk met de uiteindelijke keuze. “Alle drie genomineerde projecten zijn van indrukwekkende statuur. Ze voldoen volledig aan de criteria ‘vernieuwend’, ‘van invloed’ en ‘patiënt centraal’. Over de POCU zei de juryvoorzitter: “Het ontroerde ons wat we op de film over de POCU te zien kregen. Enerzijds zijn we verbaasd, het is zorg zoals die eigenlijk overal en altijd gegeven zou moeten worden. Anderzijds hebben we veel waardering. Wat moet je veel doen en patronen doorbreken om zover te komen. Des te groter is ons compliment: indrukwekkend.”

De POCU (Palliatieve Oncologische Care Unit) bestaat uit twee kamers in huiselijke sfeer, waar ook eventueel een familielid kan blijven slapen en een familiekamer. Oncologische patiënten die in palliatieve of terminale fase van hun leven zijn en thuis verblijven, kunnen hier zonodig worden opgenomen om zorg te krijgen. De patiënt geeft zelf aan welke klachten aandacht vragen. De patiënt heeft de regie. 

Het team van de POCU is multidisciplinair. De verpleegkundige is de spil. Naast oncologen en verpleegkundigen maken een diëtist, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker en transmuraal verpleegkundige deel uit van het team.

paludanus
Pin It