Leesvoor

‘Na een aantal roerige en rumoerige jaren, op het gebied van bouw en organisatie - hebben we in het afgelopen jaar de fundamenten kunnen neerleggen van het vernieuwde Flevoziekenhuis. We zijn als ziekenhuis groter, completer en beter geworden’. Die woorden sprak Jeltje Schraverus, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis, dinsdag uit in haar nieuwjaarstoespraak.
Schraverus bedankte medewerkers voor de enorme inzet die zij in 2008 hebben getoond. Ondanks de bouw en verhuizing heeft het Flevoziekenhuis in 2008 meer zorg geleverd en kwamen er veel vernieuwende projecten van de grond.
Schraverus blikte ook vooruit naar 2009:  ‘‘Na drie jaar van breken, slopen, bouwen en verhuizen wordt de 'vernieuwbouwoperatie' van ons ziekenhuis voor het belangrijkste deel voltooid in 2009. De cirkel is dan echt rond’'. De groei van het ziekenhuis zal zich in 2009 doorzetten. Schraverus verwacht dat de omzet dit jaar zal stijgen van 105 naar 125 miljoen euro.

Het Flevoziekenhuis zet in 2009 in op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de gastvrijheid voor patiënten. Daarom wordt veel geld ingezet voor opleidingen. Verder wil het Flevoziekenhuis de samenwerking met partners als de Zorggroep Almere, het AMC en het OLVG verder uitbreiden.

De volledige tekst van de Nieuwjaarsspeech vindt u hieronder.

jeltje03

Dames en heren,

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van het Flevoziekenhuis. We willen het jaar graag samen met u – onze partners – beginnen. Ik hoop dat het voor u een topjaar wordt!

Wij staan als ziekenhuis midden in de stad, we willen als ziekenhuis ook midden in de Almeerse samenleving staan. U heeft in 2008 al veel van ons gehoord, maar u gaat in 2009 nog veel meer van ons horen.

Na drie jaar van breken, slopen, bouwen en verhuizen wordt de vernieuwbouwoperatie van ons ziekenhuis voor het belangrijkste deel voltooid in 2009. De cirkel is dan echt rond.

We zijn trots op ons ziekenhuis en dat laten we graag zien in Almere, maar ook daarbuiten. September wordt de maand van de officiële opening, als het aan ons ligt op 09-09-09.

Rondom die opening organiseren we diverse activiteiten om ons ziekenhuis nog beter op de kaart te zetten. Want daar ben ik het afgelopen jaar wel van overtuigd geraakt: wat hier gebeurt is écht bijzonder. 2008 was, zoals gezegd, een jaar van opbouw.

Na een aantal roerige en rumoerige jaren, op het gebied van bouw en organisatie – hebben we in het afgelopen jaar de fundamenten kunnen neerleggen van het vernieuwde Flevoziekenhuis. We zijn als ziekenhuis groter, completer en beter geworden.

U heeft dat bij binnenkomst gezien in de prachtige ontvangstruimte, waar u nu al de receptie, het nieuwe restaurant en apotheek De Brug kunt vinden. Straks vindt u hier ook andere centrale functies, zoals een servicecentrum voor onze patiënten.
De ruimte leent zich prima voor allerlei activiteiten. Van het ziekenhuis, maar ook voor activiteiten van anderen. Het zou leuk zijn als het uitgroeit tot een overdekt marktplein, een atrium, waar regelmatig iets te doen is. (zullen we het begrip hal bij deze afschaffen?)
Tal van poliklinieken en verpleegafdelingen hebben dit jaar hun intrek genomen in hun nieuwe huisvesting. Het OK complex breidde uit van 5 naar 10 operatiekamers, de kraamsuites gingen open, en natuurlijk niet te vergeten Apotheek de Brug en de Spoedpost Almere, beiden voorbeelden van een goede samenwerking met Zorggroep Almere.
Dit alles heeft veel gevraagd van de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Verpleegafdelingen verhuisden in een ochtend, waarbij de opnames gewoon doorgingen, poliklinieken waren maximaal een dag gesloten, hierna ging het `gewoon” weer verder. Bij de spoedpost is een enorme inspanning verricht: inrichten, verhuizen, je plek vinden, de samenwerking met een nieuwe partner opstarten, en ondertussen een almaar groeiende patiëntenstroom opvangen.
Daar kwam nog bij dat er vanaf augustus een groot beroep is gedaan op onze medewerkers om een deel van de zorg die was weggevallen in Lelystad op te vangen. Ik heb daarin de kracht van onze eigen organisatie gezien: óók de patiënten en medewerkers uit Lelystad zijn – tot de dag van vandaag - op een fantastische manier opgevangen.
Kortom een groot compliment aan al onze medewerkers is zeer op zijn plaats.
Verder een bijzondere dank voor onze bouwpartners en de mensen van het bouwbureau, maar laten we vooral de logistieke organisatie niet vergeten! Dank mensen voor deze uitzonderlijke inspanning. Er is enorm veel werk verzet.

Een ziekenhuis bouw je niet door stenen te stapelen. In de zorg betekent bouwen vooral: vernieuwen. Ook daarin zagen we volop bouwactiviteiten. De Intensive care nazorg polikliniek ging van start, de palliatieve oncologische unit won – uit 55 inschrijvingen - de tweede prijs in de Paludanus inschrijving, @pointment ontwikkelde zich verder door naar my health online, onze poli voor kinderen met Down deed zijn intrede. Onze mamma care polikliniek werd nog beter, de MDL afdeling ging ruime eerste lijns zorg leveren, we kregen een nieuwe afdeling neonatologie met mogelijkheden voor high care.
De medische en verpleegkundige staf breidde zich verder uit. Om enige specialismen te noemen; radiologie, KNO, MDL, intensive care, nefrologie, oogheelkunde, cardiologie. Ook in het aankomend jaar zullen er uitbreidingen plaatsvinden. Groei is een vaststaand gegeven.
In toenemende mate werken we daarbij samen met andere partners in de zorgketen. Met het AMC is een uniek traject tot stand gekomen. Wij verwelkomen dit jaar 5 chirurgen, die wij samen hebben aangenomen. Zij en ook anderen zullen deels in het Flevoziekenhuis aan het werk zijn en deels in het AMC.
Uniek in Nederland, om te zorgen dat de patiënt die zorg krijgt op de plaats waar deze ook hoort. Het AMC blijft de ingewikkelde academische zorg leveren, wij richten ons op de basis en topklinische zorg.

Verder is de eerste bestralingsbunker van het AMC in ons ziekenhuis deze week in gebruik genomen. Voor patiënten uit de regio behoort het reizen tijdens een dergelijk ingrijpend traject tot het verleden. Daarmee vervult het Flevoziekenhuis een steeds belangrijkere functie in de regio. Een logisch gevolg van die positie is dat we in 2009 voor het eerst ook activiteiten op andere locaties ontwikkelen, alleen of in samenwerking met anderen.

Zo wordt de poliklinische zorg voor kindergeneeskunde ondergebracht in een speciale kinderkliniek, die zorg op maat biedt voor de hele regio. Een tweede concrete activiteit is het nieuwe dialysecentrum dat over een paar maanden de deuren zal openen in Lelystad. Met deze initiatieven spelen we in op de zorgvraag die zich blijft ontwikkelen: we bieden zorg die er nog niet is, of doen het op een manier die nog niet eerder is gedaan.
Samenwerken met de Zorggroep Almere is een goede gewoonte aan het worden. Op de valreep van 2008 hebben we de statuten getekend voor de Stichting Transmurale Zorg Almere, een stichting die in de opstartfase van al veel projecten vorm en inhoud heeft gegeven.
Op alle niveaus in beide organisaties weet men elkaar te treffen, iets wat leidt tot verbetering in de ketenzorg aan de patiënt. We organiseerden een rondleiding, twee geslaagde compagnonsdagen en diverse andere bijeenkomsten voor de huisartsen. Dit soort contacten leveren keer op keer waardevolle ingrediënten op waarmee we de gezamenlijke zorg voor onze patiënten kunnen verbeteren.
Met GGZ De Meerkanten zijn voor dit jaar afspraken gemaakt om zich ook in deze keten te gaan begeven, dit krijgt op dit moment al vorm in de crisisdienst op de Spoedpost.
In 2009 starten wij met de voorbereiding voor ons eerste centrum voor ambulante zorgverlening, een “miniziekenhuis” samen met de zorggroep Almere en GGZ De Meerkanten. Wij streven ernaar om deze in 2010 operationeel te hebben.
Met het OLVG werden de laboratoria gedeeld. Gezamenlijk werd een polikliniek voor HIV patiënten opgezet. In 2008 is voor de pathologie de videoconferencing van start gegaan, waarbij via een video internet verbinding online casuïstiek besproken kan worden. Onontbeerlijk voor een opleidingsziekenhuis als het Flevoziekenhuis.

De groei in activiteiten vertaalde zich ook in de omzet. Ondanks de bouw en verhuizing steeg de omzet van 98 miljoen euro in 2007 naar 105 miljoen euro in 2008. In 2009 zal de groei zich naar verwachting echt doorzetten. We verwachten een omzet van 125 miljoen euro te behalen.
Onze ambitie in 2009 gaat verder. We willen niet alleen groter worden, maar vooral béter. 2009 staat daarom in het teken van opleiden. Er is voor het eerst een ruim opleidingsbudget beschikbaar om te zorgen dat de opleidingsplannen die per afdeling zijn gemaakt ook écht gerealiseerd kunnen worden. Want goede zorg kan niet geboden worden zonder goede medewerkers.
We leggen een groter accent op het verbeteren van zorg en zorgprocessen. Hiervoor zullen wij in opvolging van sneller beter, het zogenaamde Kaizen kwaliteitsdenken en werken introduceren.
Als het om veiligheid van patiënten gaat kun je niks aan het toeval of aan goede bedoelingen overlaten.

Bij de inrichting van ons veiligheidsmanagementsysteem nemen we de luchtvaartsector als voorbeeld: In de operatiekamers gaan we werken volgens met het SURPASS: een concept van het AMC, dat staat voor SURgical Patient Safety System.we gaan pas opstijgen nádat alles gecheckt is. Iedereen die iets constateert dat niet in de haak is kan het proces stilleggen. En last but not least: samen uit, samen thuis. Niemand verlaat tijdens de vlucht het vliegtuig.
In 2009 willen we de gastvrijheid voor onze patiënten verder verbeteren. Dat zit soms in hele kleine dingen: een vriendelijk woord, iemand die je de weg wijst, een welkomstgeschenkje op je kamer.
Al deze ambities sluiten prima aan bij het zorgconcept dat wij hebben omarmd: Planetree. In de kern gaat Planetree om het verbeteren van de zorg om en met de patiënt.

Daarom onze ambitie: groter, completer en beter. We zijn op weg naar de top. We hopen die samen met u te bereiken. Ik nodig u graag uit om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

Mw. drs. Jeltje Schraverus, voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis.