Leesvoor

Sinds juni 2008 werkt de vakgroep KNO met een pre-operatief spreekuur voor kinder KNO-ingrepen. Het gaat om het verwijderen van neus- of keelamandelen en het plaatsen van  trommelvliesbuisjes. De ervaringen met het spreekuur zijn zeer positief.

preop01

Ongeveer een week voor de ingreep hebben de kinderen en hun ouders een afspraak  bij de pedagogisch medewerkers. Zij bespreken de procedure aan de hand van fotoboeken en diverse voorwerpen. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de anesthesist. Ook krijgt de patiënt een zetpil mee voor de pijnbestrijding.
De ervaringen met het spreekuur zijn positief. Dat blijkt vooral uit het feit dat de kinderen tijdens de narcose rustiger in slaap vallen. Ook de ouders geven aan de extra uitleg en begeleiding te waarderen.