Maandag 2 februari vond in het auditorium van het Flevoziekenhuis een informatiebijeenkomst plaats over Maculadegeneratie (MD). De door de MD-vereniging georganiseerde bijeenkomst was goed bezocht. Ruim zestig mensen luisterden naar de inleidingen van onze oogartsen Lotje Bosch en Marjolein Ronday en lieten zich verder informeren op de informatiestands van de bibliotheek Almere, de instelling Bartiméus en leveranciers van visuele hulpmiddelen.

Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor mogelijke behandelingen en preventie van MD, voor visuele hulpmiddelen en andere manieren waarop MD-patiënten ondersteund kunnen worden.

MD is de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid bij mensen van boven de 60 jaar. Macula Degeneratie is een oogaandoening die leidt tot verlies van het centrale zicht door aantasting van de macula (gele vlek). Dit is het gedeelte van het netvlies dat verantwoordelijk is voor het scherp zien. Normale dagelijkse bezigheden als lezen, tv-kijken of autorijden zijn voor MD-patiënten nauwelijks meer mogelijk. Hoewel veel mensen aan MD lijden is de aandoening in Nederland nog grotendeels onbekend.

md-bijeenkomst

Pin It