Leesvoor
Het Flevoziekenhuis start met een nieuwe methode om de patiënttevredenheid te meten. Patiënten die een polikliniek hebben bezocht of opgenomen zijn geweest, krijgen een kaart met vier vragen thuisgestuurd. Patiënten kunnen de vragenlijst invullen en terugsturen. De uitkomsten geven het ziekenhuis  aanknopingspunten voor verbetering van de zorg. De eerste resultaten zijn eind maart beschikbaar.

Het onderzoek gebeurt vier keer per jaar.  Alle patiënten die in de afgelopen drie maanden zijn behandeld, krijgen een vragenlijst thuisgestuurd. De antwoorden geven inzicht in hoe alle specialismen scoren op behandeling, bejegening en verzorging.

enquete