Op 7 april 2009 start het Flevoziekenhuis met een nieuwe revalidatiegroep Herstel & Balans. Het revalidatieprogramma helpt (ex-) kankerpatiënten met de gevolgen van hun ziekte om te gaan. De revalidatie bestaat uit een combinatie van training en psychische begeleiding. Aanmelding is nu mogelijk.

Veel mensen in Nederland leven met de gevolgen van kanker. Klachten als vermoeidheid, slechte conditie en verminderde emotionele stabiliteit, komen veel voor. Het revalidatieprogramma Herstel & Balans helpt hierbij. Hoofd Fysiotherapie van het Flevoziekenhuis, Peter Claessen: “Vorig jaar zijn we met het revalidatieprogramma in het Flevoziekenhuis gestart. De deelnemers waren erg enthousiast. Juist de combinatie van lichamelijke training en psychische begeleiding blijkt effectief.”

Het revalidatieprogramma

De revalidatie bestaat uit een unieke combinatie van training en begeleiding. Deelnemers volgen drie maanden lang tweemaal per week fitnesstraining en groepssport. Iedereen traint op eigen niveau en werkt aan de eigen specifieke klachten, De begeleiding is in handen van van speciaal opgeleide fysiotherapeuten. Daarnaast bespreken de deelnemers in een serie bijeenkomsten verschillende onderwerpen die met kanker te maken hebben. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, omgaan met emoties of spanning & ontspanning.

Annet Slagt volgde het programma. “Herstellen van kanker is moeilijker dan ik aanvankelijk dacht. Je lichaam kan niet meer wat het kon. Het programma helpt je nieuwe grenzen weer op te zoeken. Het groepsproces en de gesprekken helpen bij de psychische verwerking. We leren van elkaars ervaringen. Natuurlijk zijn er veel emoties, maar het is niet altijd verdrietig. We huilen, maar lachen ook veel samen.”

Regionaal

Herstel &  Balans is een nationaal revalidatieprogramma voor mensen met kanker. Jaarlijks nemen in Nederland ruim drieduizend mensen eraan deel. Sinds 2007 biedt het Flevoziekenhuis het programma drie keer per jaar aan. Het Flevoziekenhuis heeft als enige instelling in Flevoland een licentie verkregen om het programma aan te bieden.

Aanmelding

Per groep kunnen maximaal 14 mensen meedoen. Omdat de groep vrij snel vol is, is het van belang tijdig in te schrijven. Na inschrijving volgt een intakegesprek en een fietstest. Voor aanvang van het programma wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers. Voor meer infromatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Fysiotherapie van het Flevoziekenhuis op nummer 036 – 539 88 14. Meer informatie over het programma: www.herstelenbalans.nl

herstelenbalans04
Pin It