Leesvoor
Op 1 april plantte het Flevoziekenhuis een plataan op het plein voor het ziekenhuis. De 16 jaar oude boom is het levende symbool van het zorgconcept dat het Flevoziekenhuis invoert. Planetree staat voor de beste zorg in een respectvolle en gastvrije omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

“We willen een ziekenhuis zijn waar mensen graag werken en patiënten en hun familie de beste zorg krijgen en met zorg worden omringd”, zegt Anne-Mieke Omtzigt, medisch bestuurder van het Flevoziekenhuis. “Planetree is onze leidraad om de zorg, service en bejegening elke dag opnieuw te verbeteren.”

Verbinding

Het zorgconcept bestaat uit een aantal onderdelen zoals menselijke interactie, informatie en educatie, uitstekende behandeling en zorg, gezonde voeding, een prettige omgeving, zingeving, tevreden patiënten en tevreden medewerkers. Anne-Mieke Omtzigt: “Het ene component is niet belangrijker dan het andere. Het gaat om de verbinding, pas dan leidt Planetree tot zichtbare en voelbare verandering.”

Gastvrijheid

Het Flevoziekenhuis is in 2008 gestart met de invoering van het Amerikaanse zorgconcept. Sindsdien is er – mede dankzij de nieuwbouw - al veel gerealiseerd. “Iedereen die de nieuwe hal binnenkomt ervaart het verschil. Ook onze poliklinieken zijn gastvrijer geworden. Patiënten kunnen er koffie en thee gebruiken, het meubilair is prettig en er zijn leestafels. Niemand gaat voor zijn plezier naar een ziekenhuis, maar juist daarom is het belangrijk dat we het zo comfortabel mogelijk maken. .”

Familie

Voor familie is – letterlijk en figuurlijk - veel meer ruimte. “Mensen willen dichtbij hun familie zijn, juíst als ze ziek zijn”, zegt Anne-Mieke Omtzigt. “De bezoektijden zijn verruimd, familie kan vaak blijven slapen. Op de verpleegafdelingen zijn familiekamers, waar patiënten zich alleen of met hun familie even kunnen terugtrekken. Familie wordt ook meer betrokken bij de behandeling. Het dialysecentrum organiseert het dialysecafé voor patiënten en familie, de Intensive Care nodigt ook familieleden uit op de nazorgpoli IC voor ex-IC-patiënten.”Het ziekenhuis besteedt ook meer zorg aan voeding. Patiënten kunnen hun eigen ontbijt en lunch samenstellen uit de broodwagen. Ook buiten de vaste tijden om kunnen patiënten eten bestellen. “Juist als je ziek bent, is eten heel belangrijk. We houden zoveel mogelijk rekening met persoonlijke wensen”, aldus Omtzigt.

Aandacht

Een ziekte geeft veel vragen en veroorzaakt vaak spanning over het verloop van de ziekte of angst voor een behandeling. “Dat zijn logische reacties, waar je als zorgverlener oog voor moet hebben. Informatie komt bijvoorbeeld pas binnen als mensen zich in hun zorgen erkend weten. Die houding verwachten we van alle medewerkers. Het sleutelwoord is aandacht.”

Patiëntervaringen

“Het is belangrijk om te weten of onze patiënten ook ervaren dat we anders werken”, zegt Omtzigt. “Daarom vragen we patiënten op allerlei manieren om feedback. Via enquêtes, wachtkamerinterviews en spiegelgesprekken houden we onszelf daadwerkelijk een spiegel voor. Patiëntervaringen helpen ons de zorg en service steeds opnieuw te blijven verbeteren.”

30 jaar Planetree

Planetree is een Amerikaans zorgconcept, vernoemd naar de plataan waaronder Hippocrates, grondlegger van de moderne geneeskunst, zijn studenten vele eeuwen geleden lesgaf. De Amerikaanse ex-patiënte Angelica Thierriot richtte Planetree 30 jaar geleden op naar aanleiding van een slechte ervaring in een ziekenhuis. Inmiddels zijn ruim 100 zorgorganisaties in de Verenigde Staten, Canada en Europa lid van Planetree. Alle medewerkers – van zorg tot facilitaire diensten – werken er met elkaar aan om de patiënt en zijn of haar familie daadwerkelijk centraal te stellen.

plantaan02