Leesvoor
Medewerkers van het Flevoziekenhuis waren maandag 6 april aanwezig bij de protestbijeenkomst 'Ik meld agressie en  geweld', die was georganiseerd door FNV Bondgenoten. Medewerkers uit de publieke sector (brandweer, politie,  gemeente, openbaar vervoer en het ziekenhuis) verzamelden zich in het stadhuis om de noodklok te luiden over  het toenemende geweld en agressie tegen medewerkers. Sprekers waren onder meer burgemeester Jorritsma, de gemeentesecretaris van Almere en de districtschef van politie.

Namens het ziekenhuis voerde Bianca Hoorn, hoofd van de verpleegafdeling oncologie,  het woord. Ook in het  ziekenhuis vinden geregeld incidenten plaats, gemiddeld één per week. De impact hiervan op patiënten,  bezoekers, familie en niet te vergeten medewerkers is groot.

In de zorg wordt volgens Bianca nog veel met de mantel der liefde bedekt: 'Het gaat bij ons vaak over leven en  dood. Daar hoort emotie bij. Daar heb je begrip voor, dat hoort bij je vak. Maar een klap in je gezicht hoort  niet bij je vak!'.

Het Flevoziekenhuis heeft al veel gedaan om agressie en geweld te voorkomen. Weerbaarheidstrainingen, een  veiligheidsprotocol, goede samenwerking met de politie, cameratoezicht, een bedrijfsopvangteam. Ook worden  mensen die zich schuldig maken aan geweld tegen medewerkers op een zwarte lijst gezet: ze komen het ziekenhuis  niet meer in.

Een knelpunt is nog dat medewerkers vaak geen aangifte durven te doen uit angst voor wraakacties.'Je kunt het  adres van het ziekenhuis invullen, maar je komt nog steeds met naam en toenaam in de aangifte te staan. Daar  zou de wetgever hulpverleners in tegemoet kunnen komen: maak het mogelijk dat de werkgever aangifte kan doen!',  aldus Bianca Hoorn.

Het Flevoziekenhuis introduceert deze week op de Spoedpost nieuwe omgangsregels. Doel van deze regels is  naar patiënten, bezoekers, maar ook medewerkers heel duidelijk te communiceren welke regels er gelden, maar ook wat zij in welke situatie mogen verwachten van het ziekenhuis.

stadhuis02